Aufrufe
vor 3 Jahren

Broschüre "Vier Jahreszeiten"

  • Text
  • Bildung
  • Landkreis
  • Nachbarsprache
  • Goerlitz
  • Landesstelle
www.nachbarsprachen-sachsen.eu

Der Winter ist da –

Der Winter ist da – Nadeszła zima 18 Autorka: Marzenna Markulak 1. Cele: • Dzieci rozumieją ogólnie treść piosenki „Ja, ja, ja, der Winter ist da”. • Dzieci uczą się refrenu na pamięć. • Dzieci rozumieją poszczególne strofy piosenki i ilustrują je ruchem. 2. Grupa docelowa: Dzieci w wieku 5 – 6 lat. 3. Czas trwania: 2 x 30 – 40 minut (przez dwa kolejne dni). 4. Słownictwo: • Refren: Ja, ja, ja, Winter ist da. Ja, ja, ja, der Winter ist da. (Tak, tak, tak, nadeszła zima.) • Strofy: Schnee und Eis – alles weiß. (Śnieg i lód – wszystko białe.) Vogelhaus – stell ich raus. (Karmnik dla ptaków – wystawię go.) Schneemann bau´n – Märchen schau´n. (Ulepić bałwana – obejrzeć bajki.) Kekse backen – Nüsse knacken. (Upiec ciasteczka – łupać orzechy.) Weihnachszeit – nicht mehr weit. (Boże Narodzenie – już niedługo.) 5. Materiały dydaktyczne: • Piosenka „Ja, ja, ja, der Winter ist da”. • Obrazki ilustrujące kolejne strofy piosenki (załącznik). • Laptop. • Sylweta Maus. • Kolorowanki – zabawy na śniegu (załącznik). 6. Przebieg: Dzień 1 • Nauczyciel(ka) wita dzieci w swoim imieniu i w imieniu Myszki Maus, która przybyła do przedszkola i przyniosła ze sobą niemiecką, zimową piosenkę. Maus mówi dzieciom, że zima w języku niemieckim to Winter (dzieci powtarzają to słowo). Najpierw Myszka Maus pyta dzieci, z czym kojarzy im się zima. Co najchętniej dzieci robią zimą? • Nauczyciel(ka) pokazuje dzieciom kilka obrazków ilustrujących piosenkę i pyta, o czym ich zdaniem ona opowiada (burza mózgów). • Dzieci słuchają piosenki i oglądają animację. Nauczyciel(ka) rozmawia z dziećmi, czy ich hipotezy na temat treści się potwierdziły. Następnie wyjaśnia dzieciom ogólnie treść piosenki. • Dzieci otrzymują przymocowane do patyczka płatki śniegu, wykonane z papieru (mogą je samodzielnie wykonać poprzedniego dnia). Dzieci ponownie słuchają piosenki. Kiedy pojawia się refren (Ja, ja, ja, Winter ist da. Ja, ja, ja, der Winter ist da), dzieci podnoszą do góry swoje płatki śniegu i lekko nimi kołyszą. • Zabawa ruchowa: Nauczyciel(ka) odtwarza piosenkę, dzieci swobodnie chodzą po sali wymachując rękami i podnosząc wysoko nogi. Nauczyciel(ka) kilkakrotnie zatrzymuje nagranie, a dzieci zastygają wtedy w bezruchu. Dzień 2 • Nauczyciel(ka) pyta dzieci, czy pamiętają piosenkę, którą przyniosła ostatnio Maus. O jakiej porze roku opowiada piosenka? • Dzieci słuchają i oglądają ponownie animację. Ich zadaniem jest zapamiętać, w jakiej kolejności pojawiają się w piosence zimowe zabawy. Po wysłuchaniu piosenki nauczyciel(ka) układa na dywanie obrazki ilustrujące jej treść. Dzieli dzieci na grupki 4-osobowe. Każda grupa otrzymuje swoje obrazki. Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności. Groß für Klein – Duzi dla małych strona/Seite 93

• Ponownie odtwarzana jest piosenka, aby sprawdzić poprawność zadania. Wspólne sprawdzenie wykonanego zadania. Powtarzanie słów refrenu „Ja, ja, ja, Winter ist da. Ja, ja, ja, der Winter ist da”. • Nauczyciel(ka) ustala z dziećmi, jakie gesty będą wykonywać, aby zilustrować poszczególne strofy, np.: o Schnee und Eis – alles weiß. – Dzieci wykonują dłońmi i palcami ruch oznaczający padający śnieg. o Vogelhaus – stell ich raus. – Dzieci składają nad głową ręce, tworząc daszek. o Schneemann bau´n – Märchen schau´n. – Dzieci pokazują rękami duży okrąg, symbolizujący śnieżną kulę. o Kekse backen – Nüsse knacken. – Dzieci wykonują gest rozbijania orzechów. o Weihnachszeit – nicht mehr weit. – Dzieci podskakują do góry (z radości, że święta są blisko). Nauczyciel(ka) kolejno wypowiada strofy, dzieci wykonują odpowiednie gesty. • Nauczyciel(ka) wręcza pięciorgu dzieciom obrazki, przedstawiające: zimowy krajobraz, karmnik dla ptaków, bałwan i sterta książek z bajkami, ciasteczka i orzechy, Boże Narodzenie. Wypowiada kolejno strofy piosenki. Zadaniem dzieci jest ustawić się w rzędzie w kolejności, w jakiej wypowiadane są słowa. Zabawa powtarzana jest 2 – 3 razy. • Dzieci ponownie słuchają piosenki, wykonując odpowiednie gesty. • Dzieci kolorują wybrany obrazek, słuchając przy tym jeszcze raz piosenki. 7. Tekst piosenki: „Ja, ja, ja – der Winter ist da“ Schnee und Eis – alles weiß. Ja, ja, ja – Winter ist da. Ja, ja, ja – der Winter ist da (2x). Vogelhaus – stell ich raus. Ja, ja, ja – Winter ist da. Ja, ja, ja – der Winter ist da (2x). Schneemann bau’n – Märchen schau’n. Ja, ja, ja – Winter ist da. Ja, ja, ja – der Winter ist da (2x). Kekse backen – Nüsse knacken. Ja, ja, ja – Winter ist da. Ja, ja, ja – der Winter ist da (2x). Weihnachtszeit – nicht mehr weit. Ja, ja, ja – Winter ist da. Ja, ja, ja – der Winter ist da (2x). „Tak, tak, tak – jest zima” Śnieg i lód – wszystko białe. Tak, tak, tak – jest zima. Tak, tak, tak – jest zima (2x). Karmnik dla ptaków – wystawię go. Tak, tak, tak – jest zima. Tak, tak, tak – jest zima (2x). Ulepić bałwana – obejrzeć bajki. Tak, tak, tak – jest zima. Tak, tak, tak – jest zima (2x). Upiec ciasteczka – łupać orzechy. Tak, tak, tak – jest zima. Tak, tak, tak – jest zima (2x). Boże Narodzenie – już niedługo. Tak, tak, tak – jest zima. Tak, tak, tak – jest zima (2x). • Autor: Anett Kölpin. Lieder & Reime 1. www.kita-kiste.com. • Piosenka dostępna na: https://www.youtube.com/watch?v=ImqAxT2NXeQ. 8. Wskazówki z własnego doświadczenia (Na to należy zwrócić uwagę) Dzieci bardzo lubią piosenki i zabawy ruchowe. Jest to piosenka nietrudna, dzieci szybko się jej uczą i z przyjemnością do niej wracają. Należy tylko zwrócić uwagę przy śpiewaniu refrenu: Ja, ja, ja – Winter ist da / Ja, ja, ja – der Winter ist da. Raz śpiewamy bez rodzajnika: Winter, a potem 2 razy z rodzajnikiem: der Winter. Na samym końcu piosenki śpiewamy raz Winter, a 4 razy z rodzajnikiem: der Winter. strona/Seite 94 Cztery pory roku / Vier Jahreszeiten

Jugend / Bildung