Aufrufe
vor 3 Jahren

Broschüre "Vier Jahreszeiten"

  • Text
  • Bildung
  • Landkreis
  • Nachbarsprache
  • Goerlitz
  • Landesstelle
www.nachbarsprachen-sachsen.eu

Das Wetter im Herbst –

Das Wetter im Herbst – Pogoda jesienią 1. Cele: • Dzieci słuchają piosenki „Im Herbst” i rozumieją jej treść. • Dzieci poznają niektóre słowa z piosenki. 2. Grupa docelowa: Dzieci w wieku 5 lat. 3. Czas trwania: 2 x 30 minut (przez dwa kolejne dni). 17 Autorka: Justyna Damjan 4. Słownictwo: • der Herbst (jesień), der Regen (deszcz), die Blätter (liście), die Mütze (czapka), die Pfütze (kałuża), der Igel (jeż). • Wyrazy dźwiękonaśladowcze: tropf, tropf (kap, kap), platsch, platsch (chlup, chlup), tap, tap (tup, tup). 5. Materiały dydaktyczne: • Piosenka „Im Herbst“. • Nagranie z odgłosami jesieni. • Karty pracy z narysowanym drzewem dla każdego dziecka. • Kolorowanki – obrazki ilustrujące treść piosenki (załącznik). • Farby, kredki, flamastry. • Kolorowanka „Deszczowy dzień” (załącznik). • Kolorowanka „Peppy w październiku” (załącznik). 6. Przebieg: Dzień 1 • Wprowadzenie dzieci w jesienny nastrój, wysłuchanie nagrania (odgłosy związane z jesienią: deszcz, ulewa, szum wiatru, szelest liści). Nauczyciel(ka) pyta dzieci, czy domyślają się, o czym będą dziś rozmawiać na zajęciach. • Nauczyciel(ka) odtwarza animację z piosenką „Im Herbst” oraz rozmawia z dziećmi na temat treści piosenki. Zadaje dzieciom następujące pytania: O jakiej porze roku jest ta piosenka?, Co przynosi ze sobą ta pora roku?, Jak ubieramy się o tej porze roku? • Nauczyciel(ka) prezentuje dzieciom za pomocą obrazków słowa – klucze występujące w piosence: Herbst, Regen, Blätter, Mütze, Pfütze, Igel. Nauczyciel(ka) wypowiada poszczególne słowa ilustrując ich znaczenie odpowiednim obrazkiem, dzieci powtarzają kilkakrotnie. • Nauczyciel(ka) pyta dzieci o dźwięki, jakie powstają podczas deszczu i wskakiwania w kałużę. Mówi dzieciom, że w piosence występują wyrazy dźwiękonaśladowcze: kap, kap; chlup, chlup; tup, tup. Dzieci ponownie słuchają piosenki. Ich zadaniem jest usłyszenie, jak brzmią te wyrazy dźwiękonaśladowcze w języku niemieckim (tropf, tropf; platsch, platsch; tap, tap). • Zabawa ruchowa: Dzieci swobodnie chodzą po sali przy dźwiękach dowolnego utworu muzycznego. Nauczyciel(ka) zatrzymuje nagranie i mówi: platsch, platsch! – dzieci udają wchodzenie do kałuży. Nauczyciel(ka) ponownie włącza nagranie i zatrzymuje je po chwili, mówiąc tap, tap – dzieci chodzą na palcach, delikatnie tupiąc (jak jeżyk albo inne małe zwierzątko); kiedy nauczyciel(ka) mówi tropf, tropf dzieci kucają i stukają paluszkami w podłogę, naśladując kapiący deszcz. • Praca plastyczna „Kolorowe drzewa”: Dzieci stemplują opuszkami palców liście na drzewach, wykorzystują w tym celu przygotowaną kartę pracy. W trakcie wykonywania pracy dzieci słuchają ponownie piosenki. Groß für Klein – Duzi dla małych strona/Seite 87

Dzień 2 • Dzieci siedzą w kole, na dywanie leżą obrazki przedstawiające poszczególne słowa oraz trzy obrazki ilustrujące treść piosenki. Nauczyciel(ka) wymienia kolejno słowa Herbst, Regen, Blätter, Mütze, Pfütze, Igel, a chętne dzieci wskazują odpowiedni obrazek. Nauczyciel(ka) pyta dzieci, czy pamiętają, o czym była piosenka, wspólnie z dziećmi przypomina jej treść, opisując obrazki w języku polskim. • Nauczyciel(ka) mówi dzieciom, że ponownie posłuchają piosenki – ich zadaniem jest ułożenie obrazków ilustrujących poszczególne zwrotki w odpowiedniej kolejności. Po wysłuchaniu piosenki dzieci wspólnie ustalają kolejność obrazków, a następnie ponownie słuchają piosenki, tym razem z animacją, aby sprawdzić poprawność wykonania zadania. • Masażyki: Dzieci siadają w rzędzie, jedno za drugim. Nauczyciel(ka) ustala z nimi, jak będą masowały plecy kolegi/koleżanki, słysząc wyrazy dźwiękonaśladowcze tropf, tropf; platsch, platsch; tap, tap (ruchy mają jak najlepiej oddawać znaczenie tych wyrazów). Następnie nauczyciel(ka) kolejno wymienia te słowa, a dzieci masują się wzajemnie. • Praca plastyczna: Dzieci otrzymują kolorowanki – obrazki ilustrujące treść piosenki. Mogą wybrać jedną z nich i pokolorować ją dowolną techniką. Podczas wykonywania pracy dzieci ponownie słuchają piosenki. 7. Tekst piosenki: „Im Herbst” Im Herbst, im Herbst, da fallen bunte Blätter. Im Herbst, im Herbst, da gibt es Regenwetter. Tropf, tropf, tropf(e), tropf, tropf, tropf, tropf. Tropf, tropf, tropf(e), tropf, tropf. Im Herbst, im Herbst, da trag‘ ich eine Mütze. Im Herbst, im Herbst, da spring‘ ich in die Pfütze. Platsch, platsch, platsch(e), platsch, platsch, platsch, platsch. Platsch, platsch, platsch(e), platsch, platsch. Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist schön. Komm mit, komm mit, wir woll‘n nach draußen gehen. Im Herbst, im Herbst, seh‘ ich den Igel laufen. Im Herbst, im Herbst, sucht er ‘nen Blätterhaufen. Tap, tap, tap(e), tap, tap, tap. Tap, tap, tap(e), tap, tap. „Jesienią” Jesienią, jesienią, spadają wtedy kolorowe liście. Jesienią, jesienią, wtedy jest deszczowa pogoda. Kap, kap, kap(u), kap, kap, kap, kap. Kap, kap, kap(u), kap, kap. Jesienią, jesienią, noszę wtedy czapkę. Jesienią, jesienią, skaczę wtedy po kałużach. Chlup, chlup, chlup(u), chlup, chlup, chlup, chlup. Chlup, chlup, chlup(u), chlup, chlup. Jesień, jesień, jesień jest piękna. Chodź z nami, chodź z nami, pójdziemy na dwór. Jesienią, jesienią, widzę, jak biega jeż. Jesienią, jesienią, szuka kupki liści. Tup, tup, tup(u), tup, tup, tup, tup. Tup, tup, tup(u), tup, tup. • Piosenka dostępna online na: https://www.youtube.com/watch?v=gXWAjw5oyas. strona/Seite 88 Cztery pory roku / Vier Jahreszeiten

Jugend / Bildung