Aufrufe
vor 3 Jahren

Broschüre "Vier Jahreszeiten"

  • Text
  • Bildung
  • Landkreis
  • Nachbarsprache
  • Goerlitz
  • Landesstelle
www.nachbarsprachen-sachsen.eu

Der Herbst ist da –

Der Herbst ist da – Nadeszła jesień 12 Autor: Krzysztof Rozenbajger 1. Cele: • Dzieci rozumieją ogólnie treść piosenki „Der Herbst ist da“. • Dzieci utrwalają przymiotniki oznaczające kolory w języku niemieckim. • Dzieci uczą się nazw owoców jesieni w języku niemieckim. • Dzieci uczą się na pamięć wersu „Heia hussassa, der Herbst ist da!“. 2. Grupa docelowa: Dzieci w wieku 5 – 6 lat. 3. Czas trwania: 2 x 30 – 40 min. (przez dwa kolejne dni). 4. Słownictwo: • Przymiotniki oznaczające kolory: grün (zielony), rot (czerwony), gelb (żółty), braun (brązowy). • Nazwy owoców jesieni: die Äpfel (jabłka), die Trauben (winogrona), die Birnen (gruszki), die Nüsse (orzechy). 5. Materiały dydaktyczne: • Kartki papieru w w/w kolorach oraz kartki wielokolorowe. • Obrazki ilustrujące owoce jesieni – w wersji kolorowej i konturowej do kolorowania (załącznik). • Obrazek przedstawiający jesienną aurę (załącznik). • Brystol do wykonania kotylionów. • Emblematy dla każdego dziecka, przedstawiające jabłka, gruszki, winogrona, orzechy. • Owoce – prawdziwe lub plastikowe: 2 jabłka, 2 gruszki, orzech włoski, orzech laskowy, kiść winogron. 6. Przebieg: Dzień 1 • Nauczyciel(ka) wita dzieci w swoim imieniu i w imieniu niemieckiej Myszki Maus, która przybyła do przedszkola. Myszka wita się z dziećmi. Jest ciekawa, czy dzieci pamiętają przymiotniki oznaczające kolory. Proponuje dzieciom zabawę: będzie wypowiadała nazwy warzyw i owoców w języku niemieckim, a zadaniem dzieci jest podanie odpowiedniego przymiotnika (Myszka wybrała rzeczowniki, które brzmią bardzo podobnie w obu językach). Następnie Myszka kolejno wypowiada słowa (każde dwukrotnie, w zmienionej kolejności): Banane, Brokkoli, Zitrone, Kiwi, Ananas, Gurke, Paprika, Rhabarber, Salat, Zucchini, Kartoffeln, Avokado. • Myszka Maus mówi dzieciom, że przyniosła ze sobą niemiecką piosenkę. Najpierw pokazuje dzieciom obrazki, przedstawiające jesienną aurę i dary jesieni. Dzieci tworzą hipotezy na temat treści piosenki. Myszka Maus pyta dzieci, w co można bawić się jesienią. • Nauczyciel(ka) odtwarza animację z piosenką, po czym pyta dzieci, o czym opowiada. Czy hipotezy dzieci się potwierdziły? • Myszka Maus prosi dzieci, aby przy następnym oglądaniu animacji zapamiętały, jakie owoce jesieni się w niej pojawiają. Po obejrzeniu animacji dzieci wymieniają, co zauważyły (w animacji pojawiają się: winogrona, orzechy, gruszki). Myszka Maus proponuje dzieciom, aby nauczyły się nazw owoców: Trauben, Nüsse, Äpfel, Birnen. Pokazuje dzieciom kolejno kolorowe obrazki z owocami i mówi: Das sind Trauben. Die Trauben sind rot. Hier sind auch Trauben. Die Trauben sind grün. Das sind Äpfel. Die Äpfel sind rot. Hier sind auch Äpfel. Die Äpfel sind gelb. Das sind Birnen. Die Birnen sind gelb. Hier sind auch Birnen. Die Birnen sind grün. Das sind Nüsse. Die Nüsse sind braun. Groß für Klein – Duzi dla małych strona/Seite 59

• Dzieci otrzymują po cztery kartoniki w kolorach: żółtym, zielonym, czerwonym, brązowym. Następnie Myszka Maus pokazuje dzieciom ponownie obrazki, jednak tym razem konturowe, i wypowiada kolejno zdania. Dzieci podnoszą kartoniki w odpowiednim kolorze. • Nauczyciel(ka) pokazuje obrazki z owocami i wypowiada ich nazwy: Trauben, Nüsse, Äpfel, Birnen. Dzieci powtarzają za nauczycielem/ką – chórem, głośno, cicho, śpiewnie itp. • Dzieci otrzymują emblematy z owocami. Nauczyciel(ka) odtwarza piosenkę, dzieci swobodnie chodzą po sali wymachując rękami i podnosząc wysoko nogi. Nauczyciel(ka) zatrzymuje nagranie, a dzieci zastygają wtedy w bezruchu. Gdy nauczyciel(ka) wymienia nazwę owocu, np. Äpfel, mogą poruszać się tylko dzieci, które mają emblemat z jabłkami. Tak samo, gdy nauczyciel(ka) wymienia kolejno inne owoce (Trauben, Nüsse, Birnen), mogą po sali poruszać się dzieci, które mają dane emblematy. • Zabawa „Co to jest?”. Chętne dziecko zamyka oczy (lub zawiązuje mu się oczy szarfą) i wyciąga dłonie. Nauczyciel(ka) kładzie mu na dłonie wybrane owoce (prawdziwe lub plastikowe): 2 jabłka, 2 gruszki, 2 orzechy (włoski, laskowy) lub kiść winogron. Dziecko odgaduje, jakie owoce trzyma w dłoniach, i nazywa je w języku niemieckim. Dzień 2 • Nauczyciel(ka) przedstawia za pomocą pantomimy (rysując dłońmi w powietrzu) kontury jabłka, gruszki, winogron, orzechów, równocześnie wypowiadając ich nazwę w języku niemieckim. Dzieci naśladują ruchy nauczyciela(ki) i wypowiadają nazwę owoców. • Nauczyciel(ka) wiesza obrazki konturowe ilustrujące owoce jesieni (3 jabłka, 2 gruszki, dwie kiście winogron, orzechy), poniżej kartoniki w kolorze żółtym, czerwonym, zielonym, brązowym. Dzieci przyporządkowują obrazek danego owocu / przedmiotu do odpowiedniego koloru. Nauczyciel(ka) komentuje w języku niemieckim: Ja, die Äpfel sind rot. Richtig, die Birnen sind gelb. • Nauczyciel(ka) pyta dzieci, czy pamiętają piosenkę o jesieni. Dzieci przypominają sobie, o czym była piosenka. • Dzieci oglądają ponownie animację z piosenką. Nauczyciel(ka) prosi dzieci, aby spróbowały zapamiętać powtarzające się słowa w refrenie („Heia hussassa”), a po wysłuchaniu piosenki tłumaczy jej treść i proponuje nauczenie się refrenu: „Heia hussassa, der Herbst ist da!“. Nauczyciel(ka) wyraźnie wypowiada zdanie, dzieci powtarzają. Następnie słuchają piosenki ponownie, w odpowiednim miejscu śpiewając refren, jednocześnie robiąc obrót wokół osi własnego ciała przy wypowiadaniu „Heia hussassa“ i raz podskakując przy wypowiadaniu zdania „Der Herbst ist da“. • Praca plastyczno-techniczna: przy odtwarzanej piosence, dzieci wycinają z brystolu elementy kotylionów, następnie je sklejają i kolorują wykonane kotyliony (żółty, zielony, czerwony, brązowy). • Nauczyciel(ka) wymienia w języku niemieckim parami odpowiednie dwa różne kolory i dzieci mające kotyliony w danych kolorach łączą się w pary do „kolorowego walczyka kotylionowego”, który następnie tańczą w takt piosenki. 7. Załączniki: • Obrazki z owocami. Źródła: https://pixabay.com/pl/vectors/apple-owoce-green-żółty-red-1408896/ https://pixabay.com/de/vectors/obst-birne-frisch-gesund-saftig-158475/ https://pixabay.com/de/vectors/trauben-haufen-lila-rot-cluster-25241/ https://pixabay.com/de/vectors/traube-früchte-haufen-frisch-grün-311011/ https://pixabay.com/pl/vectors/essen-stopa-owoców-orzechów-1294070/ https://pixabay.com/pl/vectors/essen-żywności-owoców-1300559/ https://pixabay.com/de/vectors/birne-lebensmittel-obst-grün-151526/ https://pixabay.com/de/vectors/clips-essen-genießbare-lebensmittel-1298798/ https://pixabay.com/pl/vectors/essen-żywności-owoców-1300558/ https://pixabay.com/de/vectors/apple-lebensmittel-obst-gliederung-293999/ https://pixabay.com/de/vectors/essen-lebensmittel-obst-birne-1295109/ strona/Seite 60 Cztery pory roku / Vier Jahreszeiten

Jugend / Bildung