Aufrufe
vor 3 Jahren

Broschüre "Vier Jahreszeiten"

 • Text
 • Bildung
 • Landkreis
 • Nachbarsprache
 • Goerlitz
 • Landesstelle
www.nachbarsprachen-sachsen.eu

Przedmowa Szanowne

Przedmowa Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy, do Państwa rąk trafia niniejszym już trzecia polsko-niemiecka publikacja, która powstała w ramach projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”. Nawiązuje ona do wydanych w 2018 r. materiałów metodycznych na temat zwyczajów w obu krajach sąsiedzkich (publikacja „Święta i tradycje w Polsce i w Niemczech“ i kolorowanka „Z Biedronką i Maus przez cały rok“), i poświęcona jest tematowi „Cztery pory roku“. Publikacja została opracowana przez polskich i niemieckich nauczycieli i nauczycielki wychowania przedszkolnego oraz uczniów i uczennice, kształcących się w zawodzie wychowawca w Berufliches Schulzentrum Görlitz. Uczestniczyli oni w roku szkolnym 2018/19 w drugiej edycji naszego polsko-niemieckiego kursu doskonalącego, zdobywając wiedzę i umiejętności w zakresie wczesnego uwrażliwiania dzieci na język i kulturę kraju sąsiada. Szczególne znaczenie miała przy tym wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wzajemne poznanie codziennej praktyki przedszkolnej w kraju sąsiada. Polscy i niemieccy uczestnicy i uczestniczki doskonalenia zastanawiali się wspólnie, jak włączyć język i kulturę kraju sąsiada w treści kształcenia dotyczące czterech pór roku. Powstały w ten sposób scenariusze zajęć z różnorodnymi inspiracjami i materiałami – począwszy od kolorowanek, poprzez piosenki, wiersze, zabawy, aż do pomysłów na prace plastyczno-techniczne. Publikację uzupełnia płyta CD, zawierająca zarówno scenariusze, jak i teksty wierszy i piosenek, nagrane przez rodzime użytkowniczki języka. Wszystkie publikacje udostępniamy zainteresowanym nauczycielom i nauczycielkom w naszym regionie w wersji elektronicznej – do pobrania na stronach internetowych https://dodn.dolnyslask.pl/projekty/gros-fur-klein-duzi-dla-malych/publikacje oraz https://www.nachbarsprachen- -sachsen.eu/de/gross-fuer-klein-duzi-dla-maych.html. W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom projektu za ich zaangażowanie. Podziękowania łączymy z życzeniem, aby nasze polsko-niemieckie materiały towarzyszyły im na co dzień w pracy w przedszkolach i zagościły w wielu innych placówkach na dolnośląsko-saksońskim pograniczu. Następującym osobom składamy podziękowania za rysunki, które mogliśmy zamieścić w naszej publikacji: Hanna Prokop, Michał Engel, Krzysztof Prokop, Dorota Spila, Małgorzata Kulanica, Agnieszka Słonecka i Danuta Kowalska. Dziękujemy także p. Joannie Ziomek i Zuzannie Ziomek za nagrania piosenek. Dr Jolanta Horyń Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Sabina Czajkowska-Prokop Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Bernd Lange Starosta Powiatu Görlitz Dr Regina Gellrich Saksońska Placówka ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich Groß für Klein – Duzi dla małych strona/Seite 5

Vorwort Sehr geehrte Leserinnen und Leser, mit der vorliegenden deutsch-polnischen Handreichung für die Kita-Praxis halten Sie die bereits dritte Publikation in Ihren Händen, die im Projekt „Groß für Klein – Duzi dla małych: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Förderung der interkulturellen und nachbarsprachigen Bildung im Bereich der Vorschulerziehung” entstanden ist. Sie knüpft an die im Jahre 2018 herausgegebenen methodischen Materialien zum Thema „Bräuche in beiden Nachbarländern“ an (die Handreichung „Feste und Traditionen in Polen und Deutschland“ und das Malbuch „Mit Biedronka und Maus durch das Jahr“), und widmet sich dem Thema „Vier Jahreszeiten“. Erarbeitet wurde sie von deutschen und polnischen Kita-Fachkräften sowie Schülerinnen und Schülern der Erzieher-Fachschule am Beruflichen Schulzentrum Görlitz. Sie haben im Schuljahr 2018/19 am 2. Pilotkurs unserer deutsch-polnischen Fortbildung teilgenommen und sich gemeinsam im Bereich der frühen nachbarsprachigen Bildung qualifiziert. Im besonderen Fokus standen dabei der grenzüberschreitende Wissens- und Erfahrungsaustausch und das gegenseitige Kennenlernen der Kita-Praxis im Nachbarland. So haben die deutschen und polnischen Kursteilnehmenden u.a. auch gemeinsam überlegt, wie sie die Beschäftigung mit den Jahreszeiten in der Kita mit der Heranführung der Kinder an die Sprache des Nachbarn methodisch verknüpfen können. Entstanden sind daraus methodische Bausteine mit vielfältigen Anregungen und Materialien – vom Ausmalbild über Lieder, Gedichte, Spiele bis hin zu Bastelideen – für die Durchführung von Lernangeboten oder Projekten. Sie sind in die vorliegende Handreichung eingeflossen und wurden komplettiert durch eine CD, auf der die Gedichte und Liedtexte von Muttersprachlerinnen vorgesprochen werden. Alle Publikationen stehen Interessierten auch zum Herunterladen auf den Internetseiten https:// dodn.dolnyslask.pl/projekty/gros-fur-klein-duzi-dla-malych/publikacje sowie https://www.nachbarsprachen-sachsen.eu/de/gross-fuer-klein-duzi-dla-maych.html frei zur Verfügung und können so in vielen Kindereinrichtungen in unserer Region genutzt werden. Unser Dank gilt an dieser Stelle allen Projektteilnehmenden für ihr großes Engagement. Wir verbinden dies mit dem Wunsch, dass die erarbeiteten deutsch-polnischen pädagogischen Materialien nachhaltig in ihre Arbeit in den Kitas einfließen und auf viele weitere Kitas der sächsisch-niederschlesischen Grenzregion ausstrahlen. Wir bedanken uns ebenso für die vielen Ausmalbilder, die in die Publikationen aufgenommen werden durften, bei: Hanna Prokop, Michał Engel, Krzysztof Prokop, Dorota Spila, Małgorzata Kulanica, Agnieszka Słonecka und Danuta Kowalska. Wir danken auch Frau Joanna Ziomek und Zuzanna Ziomek für die Liedaufnahmen. Dr. Jolanta Horyń Direktorin Niederschlesisches Lehrerfortbildungsinstitut in Wrocław Sabina Czajkowska-Prokop Niederschlesisches Lehrerfortbildungsinstitut in Wrocław Bernd Lange Landrat Landkreis Görlitz Dr. Regina Gellrich Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung strona/Seite 6 Cztery pory roku / Vier Jahreszeiten

 • Seite 2 und 3: Cztery pory roku Vier Jahreszeiten
 • Seite 4 und 5: Spis treści Przedmowa - Vorwort 5
 • Seite 8 und 9: Cztery pory roku Groß für Klein -
 • Seite 10 und 11: Es kommt der Frühling - Nadchodzi
 • Seite 12 und 13: Groß für Klein - Duzi dla małych
 • Seite 14 und 15: Der Frühlingsanfang - Nadejście w
 • Seite 16 und 17: • Obrazki ilustrujące treść pi
 • Seite 18 und 19: Der Kuckuck - Piosenka o kukułce 3
 • Seite 20 und 21: • Obrazki: kukułka (rys. Krzyszt
 • Seite 22 und 23: Groß für Klein - Duzi dla małych
 • Seite 24 und 25: Die Tiere auf der Farm - Zwierzęta
 • Seite 26 und 27: Old McDonald hat ’ne Farm Eee i E
 • Seite 28 und 29: Bienchen und Blümchen - Bawimy si
 • Seite 30 und 31: Groß für Klein - Duzi dla małych
 • Seite 32 und 33: Das Sonnenkäfer-Lied - Piosenka o
 • Seite 34 und 35: Wir essen Obst und Gemüse - Jemy o
 • Seite 36 und 37: Groß für Klein - Duzi dla małych
 • Seite 38 und 39: Groß für Klein - Duzi dla małych
 • Seite 40 und 41: In meinem Garten - W moim ogrodzie
 • Seite 42 und 43: 8. Załączniki: • Obrazki: ogró
 • Seite 44 und 45: Wir gehen schwimmen - Idziemy popł
 • Seite 46 und 47: Groß für Klein - Duzi dla małych
 • Seite 48 und 49: Die Sonnenblume - Słonecznik 10 Au
 • Seite 50 und 51: Groß für Klein - Duzi dla małych
 • Seite 52 und 53: Groß für Klein - Duzi dla małych
 • Seite 54 und 55: Das Gemüselied - Piosenka o warzyw
 • Seite 56 und 57:

  Ich bin die Paprika, grün und gelb

 • Seite 58 und 59:

  Groß für Klein - Duzi dla małych

 • Seite 60 und 61:

  Der Herbst ist da - Nadeszła jesie

 • Seite 62 und 63:

  8. Tekst piosenki: „Der Herbst is

 • Seite 64 und 65:

  Groß für Klein - Duzi dla małych

 • Seite 66 und 67:

  Groß für Klein - Duzi dla małych

 • Seite 68 und 69:

  • Kolorowanka „Zbiory jesienne

 • Seite 70 und 71:

  Blätter fallen - Liście spadają

 • Seite 72 und 73:

  Groß für Klein - Duzi dla małych

 • Seite 74 und 75:

  Was machen wir im Herbst? - Co robi

 • Seite 76 und 77:

  Groß für Klein - Duzi dla małych

 • Seite 78 und 79:

  „Der Apfelriese” - Opowieść t

 • Seite 80 und 81:

  Groß für Klein - Duzi dla małych

 • Seite 82 und 83:

  Kleine Igel schlafen gern - Jeże z

 • Seite 84 und 85:

  zaczynając od mordki jeża. Gotowe

 • Seite 86 und 87:

  Groß für Klein - Duzi dla małych

 • Seite 88 und 89:

  Das Wetter im Herbst - Pogoda jesie

 • Seite 90 und 91:

  8. Załączniki: • Obrazki przeds

 • Seite 92 und 93:

  • Kolorowanka „Deszczowy dzień

 • Seite 94 und 95:

  Der Winter ist da - Nadeszła zima

 • Seite 96 und 97:

  9. Załączniki: • Obrazki ilustr

 • Seite 98 und 99:

  • Kolorowanka „Winter Schneeman

 • Seite 100 und 101:

  Das Vogelhäuschen - Karmnik dla pt

 • Seite 102 und 103:

  7. Tekst piosenki: Das Vogelhäusch

 • Seite 104 und 105:

  Groß für Klein - Duzi dla małych

 • Seite 106 und 107:

  Groß für Klein - Duzi dla małych

 • Seite 108 und 109:

  Der Schneemann - Bałwan 20 Autorka

 • Seite 110 und 111:

  Groß für Klein - Duzi dla małych

 • Seite 112 und 113:

  Der tanzende Schneemann - Tańcząc

 • Seite 114 und 115:

  8. Załączniki: • Obrazki przeds

 • Seite 116 und 117:

  Fünf Schneeflocken - Zabawa palusz

 • Seite 118 und 119:

  • Obrazki przedstawiające częś

 • Seite 120 und 121:

  Wir spielen im Schnee - Bawimy się

 • Seite 122 und 123:

  nia, które Maciek ma na sobie, a w

 • Seite 124 und 125:

  Groß für Klein - Duzi dla małych

 • Seite 126 und 127:

  Groß für Klein - Duzi dla małych

 • Seite 128 und 129:

  Vier Jahreszeiten Groß für Klein

 • Seite 130 und 131:

  Kukułka - Der Kuckuck 24 Autorinne

 • Seite 132 und 133:

  8. Anlagen: • Bilder zum Lied „

 • Seite 134 und 135:

  o Ein Kuckuck singt im blühenden O

 • Seite 136 und 137:

  Bocian - Der Storch 25 Autorinnen:

 • Seite 138 und 139:

  9. Anlagen: • Bilder zum Lied (ge

 • Seite 140 und 141:

  Jesteśmy żaby - Wir sind Frösche

 • Seite 142 und 143:

  o Nasser Frosch: o Frösche verstec

 • Seite 144 und 145:

  o Storch fängt einen Frosch: Groß

 • Seite 146 und 147:

  Kolorowe lato - Bunter Sommer 27 Au

 • Seite 148 und 149:

  o motyl (der Schmetterling) o waliz

 • Seite 150 und 151:

  o wakacje (Sommerferien) • Ausmal

 • Seite 152 und 153:

  Kupujemy sobie lody - Wir holen uns

 • Seite 154 und 155:

  8. Anlagen: • Ausmalbild „Café

 • Seite 156 und 157:

  Groß für Klein - Duzi dla małych

 • Seite 158 und 159:

  Letnie warzywa - Sommergemüse 29 A

 • Seite 160 und 161:

  • Bilder: Gemüsewagen, Gemüsest

 • Seite 162 und 163:

  Jesienna pogoda - Herbstwetter 1. Z

 • Seite 164 und 165:

  o Refrain: Regen fällt vom Himmel.

 • Seite 166 und 167:

  Deszczyk pada - Nieselregen 31 Auto

 • Seite 168 und 169:

  7. Liedtext: „Deszczyk pada, desz

 • Seite 170 und 171:

  Zwierzęta lasu - Tiere des Waldes

 • Seite 172 und 173:

  9. Anlagen: • Vier Jahreszeiten.

 • Seite 174 und 175:

  Bałwanek - Der Schneemann 33 Autor

 • Seite 176 und 177:

  o Strophe 1, 4: Groß für Klein -

 • Seite 178 und 179:

  • Im Garten steht ein Schneemann

 • Seite 180 und 181:

  Sanna - Schlittenfahrt 34 Autorinne

 • Seite 182 und 183:

  8. Anlagen: • Pferdeschlitten. Qu

 • Seite 184 und 185:

  Groß für Klein - Duzi dla małych

 • Seite 186:

  Groß für Klein - Duzi dla małych

Jugend / Bildung