Aufrufe
vor 3 Jahren

Broschüre "Vier Jahreszeiten"

  • Text
  • Bildung
  • Landkreis
  • Nachbarsprache
  • Goerlitz
  • Landesstelle
www.nachbarsprachen-sachsen.eu

Das Gemüselied –

Das Gemüselied – Piosenka o warzywach 11 Autorka: Marta Gołdon 1. Cele: • Dzieci słuchają piosenki „Das Gemüselied” i rozumieją jej treść. • Dzieci rozumieją nazwy warzyw występujące w piosence. • Dzieci utrwalają przymiotniki oznaczające kolory. • Dzieci rozumieją przymiotniki oznaczające kształty i cechy. 2. Grupa docelowa: Dzieci w wieku 4 – 5 lat. 3. Czas trwania: 2 x 45 minut (przez dwa kolejne dni). 4. Słownictwo: • Nazwy warzyw: die Tomate (pomidor), die Kartoffel (ziemniak), die Karotte (marchewka), die/der Paprika (papryka), die Gurke (ogórek), der Salat (sałata), der Knoblauch (czosnek), der Brokkoli (brokuł). • Przymiotniki oznaczające kolory: rot (czerwony), grün (zielony), gelb (żółty), braun (brązowy), orange (pomarańczowy), weiß (biały). • Przymiotniki oznaczające kształty i cechy: oval (owalny), lang (długi), rund (okrągły), frisch (świeży), scharf (ostry), gesund (zdrowy). 5. Materiały dydaktyczne: • Piosenka „Das Gemüselied”. • Rekwizyty warzyw lub świeże warzywa. • Emblematy z warzywami z piosenki. • Chusta do przewiązania oczu/opaska na oczy. • Zestaw obrazków z warzywami dla każdego dziecka (załącznik). • Farby, kredki, flamastry. • Kolorowanka „Praca w ogrodzie” (załącznik). 6. Przebieg: Dzień 1 • Nauczyciel(ka) wita dzieci i mówi, że dzisiaj na zajęciach będziemy mieć gościa z kraju naszego zachodniego sąsiada, czyli z Niemiec. Myszka Maus wita się z dziećmi w języku niemieckim, mówiąc: „Guten Morgen, Kinder”. Dzieci odpowiadają Myszce: „Guten Morgen/Hallo, Maus.” • Myszka Maus mówi dzieciom, że przyniosła dla nich piosenkę. Zanim dzieci posłuchają piosenki, nauczyciel(ka) zaprasza je do koła. W środku stoi koszyk z warzywami. Nauczyciel(ka) wyjmuje z niego pierwsze warzywo, pyta dzieci, jak się ono nazywa, i prosi, aby określiły jego kształt i cechę, np. „Jak nazywa się to warzywo?”, „Jaki jest pomidor?”(okrągły, duży, czerwony, etc.). Tak samo postępuje z każdym kolejnym warzywem. • Nauczyciel(ka) pyta dzieci, czy domyślają się, co będzie tematem dzisiejszych zajęć. Dzieci wypowiadają się na ten temat, formułują swoje hipotezy. • Dzieci słuchają po raz pierwszy piosenki „Das Gemüselied” i oglądają do niej animację, nauczyciel(ka) zachęca je do wypowiedzi na temat treści piosenki. • Opcjonalnie: Nauczyciel(ka) nawiązuje do tematu „Zdrowe żywienie wiosną/jesienią”. Dzieci utrwalają wiedzę na ten temat. Wiedzą, że podstawą zdrowego żywienia są warzywa i owoce. • Nauczyciel(ka) pyta dzieci, czy zapamiętały, jakie warzywa „przedstawiają się” w piosence. Następnie układa na dywanie obrazki z warzywami. Dzieci słuchają po raz drugi piosenki, a następnie wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności – zgodnie z treścią piosenki. Ponownie odtwarzana jest piosenka, aby sprawdzić poprawność zadania. • Nauczyciel(ka) pokazuje dzieciom poszczególne obrazki z warzywami, wypowiada kolejno słowa, dzieci powtarzają w chórze, potem pojedynczo. • Nauczyciel(ka) proponuje dzieciom powtórkę/utrwalenie nazw kolorów w języku niemieckim. W tym celu prosi dzieci, by wyciągnęły z kosza dowolne warzywo i określiły jego kolor, np.: „To Groß für Klein – Duzi dla małych strona/Seite 53

jest pomidor. Pomidor jest czerwony”. Następnie nauczyciel(ka) mówi: Das ist eine Tomate. Die Tomate ist rot. Wszystkie dzieci powtarzają za nauczycielem(ką). Podobnie postępuje z każdym kolejnym warzywem. • Zabawa integracyjna z wykorzystaniem chusty animacyjnej: Każde dziecko otrzymuje emblemat przedstawiający jedno warzywo z piosenki. Gdy słychać muzykę, dzieci idą po kole trzymając się chusty, a gdy muzyka cichnie, wówczas na hasło nauczyciela, np.: Tomate, pod chustę wchodzą dzieci, które mają emblemat przedstawiający pomidora. Tak samo bawią się dzieci z emblematami innych warzyw. Dzień 2 • Nauczyciel(ka) pyta dzieci, czy pamiętają piosenkę o warzywach, i prosi o wymienienie ich w języku polskim. Następnie pokazuje dzieciom obrazki przedstawiające warzywa występujące w piosence, i zachęca dzieci do ich nazwania w języku niemieckim. Chętne dzieci podają nazwy warzyw. Pozostałe dzieci powtarzają w chórze – cicho, głośno, szeptem. • Nauczyciel(ka) odtwarza animację z piosenką, zatrzymuje nagranie po każdym warzywie i pokazuje gestem znaczenie jego cechy, np.: Ich bin die Tomate, (trzyma w ręku pomidora) rund und rot. (gestem rysuje koło w powietrzu) und schmecke gut. (oblizuje się lub klepie się po brzuchu) • Dzieci słuchają piosenki po raz kolejny i próbują naśladować te same gesty, które wcześniej prezentował(a) nauczyciel(ka). • Zabawa „Co to za owoc?”. Dzieci rozwiązują zagadki wykorzystując zmysł dotyku, smaku i zapachu. Dodatkowo można wykorzystać obrazki. Nauczyciel(ka) przygotowała świeże warzywa, których nazwy występują w piosence. Warzywa leżą na ławce, nauczyciel(ka) zaprasza chętne dzieci, by podchodziły pojedynczo do ławki i rozpoznawały poszczególne warzywa wykorzystując różne zmysły. Przed każdym testem nauczyciel(ka) zakłada dziecku opaskę na oczy/przewiązuje oczy chustką. Po rozpoznaniu przez dziecko warzywa, podaje ono jego nazwę w języku polskim i niemieckim. Nauczyciel(ka) oraz pozostałe dzieci pomagają. Propozycja: Dzieci rozpoznają pomidora, ziemniaka, sałatę po dotyku. Dzieci rozpoznają marchewkę, paprykę, ogórka po smaku. Dzieci rozpoznają czosnek, pomidora po węchu. Alternatywnie: Dzieci rozpoznają warzywa podczas stopniowego odsłaniania fragmentów obrazka. • Praca plastyczna: Nauczyciel(ka) dzieli dzieci na grupy. Każda grupa otrzymuje dużą kartkę papieru, na której widnieją kontury warzyw. Dzieci zamalowują kontury warzyw pędzlem lub palcami umoczonymi w farbie. Podczas zajęć plastycznych dzieci słuchają piosenki. 7. Tekst piosenki: „Das Gemüselied” strona/Seite 54 Ich bin die Tomate, rund und rot. (3x) Ich bin die Tomate, rund und rot, und schmecke gut. Ich bin die Kartoffel, oval und braun. (3x) Ich bin die Kartoffel, oval und braun, ich wachse hinter’m Zaun. Ich bin die Karotte, orange und lang. (3x) Ich bin die Karotte, orange und lang, magst du meinen Gesang? „Piosenka o warzywach” Jestem pomidor, okrągły i czerwony.(3x) Jestem pomidor, okrągły i czerwony, i dobrze smakuję. Jestem ziemniak, owalny i brązowy. (3x) Jestem ziemniak, owalny i brązowy, rosnę za płotem. Jestem marchewka, pomarańczowa i długa. (3x) Jestem marchewka, pomarańczowa i długa, podoba Ci się mój śpiew? Cztery pory roku / Vier Jahreszeiten

Jugend / Bildung