Aufrufe
vor 3 Jahren

Broschüre "Vier Jahreszeiten"

  • Text
  • Bildung
  • Landkreis
  • Nachbarsprache
  • Goerlitz
  • Landesstelle
www.nachbarsprachen-sachsen.eu

Die Sonnenblume –

Die Sonnenblume – Słonecznik 10 Autorka: Magdalena Masłowska 1. Cele: • Dzieci rozumieją ogólnie treść piosenki „Sonnenblume”. • Dzieci rozumieją zwroty występujące w piosence. • Dzieci potrafią połączyć fragmenty tekstu z ruchem. 3. Grupa wiekowa: Dzieci w wieku 6 lat. 4. Czas trwania: 60 – 90 minut. 5. Słownictwo: • Zwroty występujące w piosence: o Sonnenblume, schaukel’ im Wind. (Słoneczniku, kołysz się na wietrze.) o Die Sonne geht auf. (Słońce wschodzi.) o Die Sonne scheint. (Słońce świeci.) o Die Sonne geht unter. (Słońce zachodzi.) o Gute Nacht (Dobranoc). • Rzeczowniki: die Sonne (słońce), die Sonnenblume (słonecznik). 6. Materiały dydaktyczne: • Piosenka „Sonnenblume”. • Obrazki ilustrujące treść piosenki (załącznik). • Puzzle (załącznik). • Klej i nożyczki. 7. Przebieg: • Nauczyciel(ka) wita się z dziećmi w języku niemieckim i rozmawia z dziećmi po polsku o przebiegu zajęć. • Nauczyciel(ka) kładzie na podłodze obrazek słonecznika i zadaje pytania do obrazka: Czy wiecie, co to za kwiat? Do czego jest podobny? Czy wiecie, dlaczego tak się nazywa? • Nauczyciel(ka) pokazuje dzieciom pozostałe obrazki i prosi, aby zastanowiły się i ułożyły z nich spójną historyjkę. • Nauczyciel(ka) prosi dzieci, aby przedstawiły swoje historyjki. • Nauczyciel(ka) odtwarza dzieciom animację wraz z piosenką „Sonnenblume”, by dzieci mogły zobaczyć historię i usłyszeć utwór. Po wysłuchaniu nauczyciel(ka) rozmawia z dziećmi o tym, na ile ich hipotezy się potwierdziły, oraz wyjaśnia treść piosenki. • Nauczyciel(ka) ponownie odtwarza piosenkę, wykonując równocześnie ruchy ilustrujące treść piosenki. Dzieci naśladują nauczyciela/kę. • Nauczyciel(ka) kolejno wypowiada zdania z piosenki, ilustrując je ruchem. Dzieci naśladują: o Sonnenblume, schaukel’ im Wind: Dzieci kołyszą rękami w prawo i lewo, udając wiatr. o Die Sonne geht auf: Dzieci przeciągają się, jakby wstawały z łóżka. o Die Sonne scheint: Dzieci wyciągają ręce do góry, naśladując wkręcanie żarówki. o Die Sonne geht unter: Dzieci kulą się, jakby miały iść spać. o Gute Nacht: Dzieci składają ręce, przykładają je do policzka i zamykają oczy. Czynność powtarzana jest dwukrotnie – nauczyciel(ka) zmienia kolejność wypowiadanych zdań. • Nauczyciel(ka) ponownie odtwarza piosenkę, wykonując wspólnie z dziećmi odpowiednie gesty. • Praca plastyczna: Układanie i przyklejanie z wyciętych przez nauczyciela/kę puzzli słowa Sonnenblume, pokolorowanie liter oraz narysowanie swojego słonecznika. W trakcie pracy dzieci słuchają piosenki. • Wystawa prac i rozmowa o pracach dzieci. Groß für Klein – Duzi dla małych strona/Seite 47

8. Tekst piosenki: „Sonnenblume“ Sonnenblume, Sonnenblume, schaukel‘ im Wind. Sonnenblume, Sonnenblume, schaukel‘ im Wind. Die Sonne, die Sonne, die Sonne geht auf. Die Sonne, die Sonne, die Sonne geht auf. Sonnenblume, Sonnenblume, schaukel‘ im Wind. Sonnenblume, Sonnenblume, schaukel‘ im Wind. Die Sonne, die Sonne, die Sonne scheint. Die Sonne, die Sonne, die Sonne scheint. Sonnenblume, Sonnenblume, schaukel‘ im Wind. Sonnenblume, Sonnenblume, schaukel‘ im Wind. Die Sonne, die Sonne, die Sonne geht unter. Die Sonne, die Sonne, die Sonne geht unter. „Słonecznik” Słoneczniku, słoneczniku, kołysz się na wietrze. Słoneczniku, słoneczniku, kołysz się na wietrze. Słońce, słońce, słońce wschodzi. Słońce, słońce, słońce wschodzi. Słoneczniku, słoneczniku, kołysz się na wietrze. Słoneczniku, słoneczniku, kołysz się na wietrze. Słońce, słońce, słońce świeci. Słońce, słońce, słońce świeci. Słoneczniku, słoneczniku, kołysz się na wietrze. Słoneczniku, słoneczniku, kołysz się na wietrze. Słońce, słońce, słońce zachodzi. Słońce, słońce, słońce zachodzi. Sonnenblume, Sonnenblume, Gute Nacht. Sonnenblume, Sonnenblume, Gute Nacht. Słoneczniku, słoneczniku, dobranoc. Słoneczniku, słoneczniku, dobranoc. • Autor: nieznany. • Piosenka dostępna online: https://www.youtube.com/watch?v=1LvH4sl89DQ. 9. Załączniki: • Obrazki ilustrujące treść piosenki (rys. Magdalena Masłowska). strona/Seite 48 Cztery pory roku / Vier Jahreszeiten

Jugend / Bildung