Aufrufe
vor 3 Jahren

Broschüre "Vier Jahreszeiten"

  • Text
  • Bildung
  • Landkreis
  • Nachbarsprache
  • Goerlitz
  • Landesstelle
www.nachbarsprachen-sachsen.eu

In meinem Garten – W

In meinem Garten – W moim ogrodzie 8 Autorka: Jadwiga Zielińska 1. Cele: • Dzieci rozumieją ogólnie treść piosenki „In meinem Garten”. • Dzieci rozumieją nazwy kilku warzyw i owoców w języku niemieckim. • Dzieci utrwalają przymiotniki oznaczające kolory. 2. Grupa docelowa: Dzieci w wieku 6 lat. 3. Czas trwania: 45 minut. 4. Słownictwo: • Nazwy warzyw w liczbie mnogiej: die Tomaten (pomidory), die Möhren (marchewki), die Zucchini (cukinie). • Nazwy drzew owocowych i owoców: der Apfelbaum (jabłoń), der Apfel (jabłko), der Birnbaum (grusza), die Birne (gruszka). • Rzeczownik: der Garten (ogród). • Przymiotniki oznaczające kolory: grün (zielony), rot (czerwony), gelb (żółty), orange (pomarańczowy). 5. Materiały dydaktyczne: • Piosenka „In meinem Garten”. • Komplet obrazków dla każdego dziecka: ogród, warzywa, owoce i drzewa (załącznik). • Materiały plastyczne: farby plakatowe, papier, pędzle. 6. Przebieg: Dzień 1 • Nauczyciel(ka) mówi dzieciom, że Myszka Maus przyniosła dziś ze sobą piosenkę. Aby wprowadzić dzieci w tematykę piosenki, nauczyciel(ka) zadaje dzieciom kilka zagadek: o Dobra gotowana i dobra surowa. Choć nie pomarańcza, jest pomarańczowa (marchewka). o Czerwieni się ze wstydu. Dojrzewa na słonku. Wśród zielonych listków wisi na ogonku (pomidor). o Niedaleko od drzewa pada, każdy je z ochotą zjada. Okrąglutkie i rumiane, na słoneczku dojrzewane (jabłko). o Ma kształt żarówki, lecz wcale nie świeci. Gdy jest dojrzała, zjadają ją dzieci (gruszka). • Po wysłuchaniu zagadek nauczyciel(ka) pyta dzieci, czy wiedzą już, o czym będzie piosenka. Dzieci podają swoje przypuszczenia, a nauczyciel(ka) zaprasza je do wysłuchania piosenki i obejrzenia animacji. Po obejrzeniu animacji dzieci opisują swoje wrażenia i spekulują na temat treści piosenki. • Nauczyciel(ka) prosi dzieci, aby przy kolejnym oglądaniu animacji zapamiętały, jakie warzywa i owoce występują w piosence. Po wysłuchaniu dzieci nazywają zapamiętane warzywa i owoce w języku polskim, nauczyciel(ka) wiesza na tablicy odpowiednie obrazki. • Nauczyciel(ka) tłumaczy dzieciom treść piosenki. • Nauczyciel(ka) pokazuje kolejno obrazki przedstawiające: pomidory, marchewki, cukinie, jabłoń, jabłko, gruszę, gruszkę, i mówi: Das sind Tomaten. Wie sind die Tomaten? Rot oder grün? Das sind Zucchini. Wie sind die Zucchini? Das sind Möhren. Wie sind die Möhren? Das ist ein Apfelbaum. Wie ist der Apfelbaum? Das ist ein Apfel. Wie ist der Apfel? Das ist ein Birnbaum. Wie ist der Birnbaum? Das ist eine Birne. Wie ist die Birne? Groß für Klein – Duzi dla małych strona/Seite 39

Dzięki tej aktywności dzieci utrwalają przymiotniki oznaczające kolory oraz słyszą nowe wyrazy. • Każde dziecko otrzymuje komplet obrazków przedstawiających warzywa, drzewa i owoce. Nauczyciel(ka) wypowiada ich nazwy w języku niemieckim, a dzieci podnoszą pasujący obrazek. • Zabawa ruchowa „Sałatka owocowo-warzywna”. Każde z dzieci jest wybranym przez siebie owocem, warzywem lub drzewem występującym w piosence (dzieci otrzymują emblematy i przypinają je do ubrania). Dzieci chodzą swobodnie po dywanie. Nauczyciel(ka) wypowiada w języku niemieckim nazwę owocu, warzywa lub drzewa. Dane dzieci mają wejść do pętli tworząc „sałatkę”. Zabawę powtarzamy kilka razy. Sałatkę mogą tworzyć także chętne dzieci. • Praca plastyczna: Dzieci malują lub rysują ogród z poznanymi warzywami i owocami słuchając raz jeszcze piosenki „In meinem Garten”. Dzień 2 • Nauczyciel(ka) rozmawia z dziećmi o piosence „In meinem Garten” – Czy dzieci pamiętają, jakie warzywa, owoce i drzewa w niej występują? • Nauczyciel(ka) rozdaje siedem obrazków przedstawiających warzywa, owoce i drzewa z piosenki. Wypowiada pierwsze słowo, a dziecko z odpowiednim obrazkiem ustawia się z przodu. Nauczyciel(ka) wypowiada kolejne słowa, a dzieci z pasującymi obrazkami ustawiają się w rzędzie. Kiedy już wszystkie dzieci stoją w rzędzie, nauczycielka prosi je, aby odwróciły swoje obrazki. Na odwrocie pierwszego obrazka jest słowo „Mein”, a na kolejnych litery (po jednej), tworzące słowo „Garten”. Nauczyciel(ka) odczytuje słowa „Mein Garten” i pyta dzieci, co one oznaczają. • Dzieci otrzymują obrazki z warzywami, owocami i drzewami występującymi w piosence. Nauczyciel(ka) odtwarza piosenkę i prosi, aby dzieci skoncentrowały się na kolejności występowania poszczególnych warzyw, owoców i drzew. Następnie dzieci porządkują obrazki zgodnie z treścią piosenki. • Każde dziecko wybiera sobie jeden owoc, warzywo lub drzewo i przypina odpowiedni emblemat na ubranie. Nauczyciel(ka) odtwarza piosenkę, po usłyszeniu nazwy wybranego obrazka dane dziecko wstaje. • Nauczyciel(ka) wypowiada głośno koleje słowa, dzieci powtarzają je najpierw w chórze, potem pojedynczo, cicho, głośno, w różnej tonacji. • Zabawa „Co tak pachnie, co tak smakuje”: Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel(ka) ma w koszyku warzywa i owoce występujące w piosence oraz na talerzu obrane. Chętne dziecko zamyka oczy wącha lub smakuje podany owoc/warzywo, próbuje odgadnąć co to jest i jak się nazywa w języku niemieckim. 7. Tekst piosenki: „In meinem Garten“ In meinem Garten habe ich Tomaten und einen klitzekleinen Apfelbaum. In meinem Garten habe ich auch Möhren. Manchmal, da glaub’ ich, ich kann sie wachsen hören. Refrain: Und der Wind weht durch die Blätter, der Regen fällt herab. Die Sonne scheint bei jedem Wetter, nur die Wolke deckt sie manchmal ab. In meinem Garten steht auch ein Birnbaum. Die Birnen sind noch klein, die seh’ ich kaum. In meinem Garten wachsen auch Zucchini. Erst sind sie mini und plötzlich riesengroß. „W moim ogrodzie“ W moim ogrodzie mam pomidory i malusieńką jabłonkę. W moim ogrodzie mam również marchewki. Czasami wydaje mi się, że słyszę, jak rosną. Refren: A wiatr wieje pomiędzy liśćmi, pada deszcz. Słońce świeci w każdą pogodę, tylko chmura je czasem przykrywa. W moim ogrodzie stoi również grusza. Gruszki są jeszcze małe, prawie ich nie widać. W moim ogrodzie rosną również cukinie. Najpierw są małe, a potem nagle olbrzymie. strona/Seite 40 Refrain Refren • Text & Musik: Reinhold Pomaska. • Piosenka dostępna online na: https://www.youtube.com/watch?v=724sH7IWKOg. Cztery pory roku / Vier Jahreszeiten

Jugend / Bildung