Aufrufe
vor 3 Jahren

Broschüre "Vier Jahreszeiten"

  • Text
  • Bildung
  • Landkreis
  • Nachbarsprache
  • Goerlitz
  • Landesstelle
www.nachbarsprachen-sachsen.eu

Wir essen Obst und

Wir essen Obst und Gemüse – Jemy owoce i warzywa 1. Cele: • Dzieci uczą się na pamięć piosenki „Bananen, Bananen, 1, 2, 3”. • Dzieci znają nazwy niektórych owoców i warzyw w języku niemieckim. • Dzieci utrwalają przymiotniki oznaczające kolory. 2. Grupa docelowa: Dzieci w wieku 4 – 5 lat. 3. Czas trwania: 60 minut. 6. Przebieg: • Nauczyciel(ka) informuje dzieci, że dziś nauczą się piosenki o owocach i warzywach „Bananen, Bananen 1, 2, 3” i poznają ich nazwy w języku niemieckim. • Nauczyciel(ka) pokazuje owoce i warzywa (naturalne lub obrazki) i prosi dzieci o nazwanie ich w języku polskim. Owoców i warzyw jest więcej, niż w piosence. Pyta, które owoce dzieci lubią najbardziej. • Następnie dzieci oglądają animację z piosenką. Ich zadaniem jest wskazanie potem, które z owoców i warzyw w niej występują. Po ponownym wysłuchaniu piosenki dzieci układają owoce w kolejności, w jakiej występują w piosence. • Nauczyciel(ka) tłumaczy treść piosenki i proponuje gesty: o Eins, zwei, drei – Dzieci klaszczą w dłonie. o Eine(n) für mich, eine(n) für dich – Dzieci pokazują ręką w prawo, pokazują ręką w lewo. o Eine(n) zum Teilen – Dzieci krzyżują jedną dłoń na drugiej, wykonując gest krojenia. • Dzieci słuchają piosenki po raz trzeci i wykonują gesty wraz z nauczycielką/em. • Nauczyciel(ka) pokazuje dzieciom pluszowe owoce i warzywa występujące w piosence oraz wypowiada nazwy owoców, a dzieci powtarzają za nią chórem. • Próba wspólnego odśpiewania piosenki oraz inscenizacja ruchowa do tekstu. • Nauczyciel(ka) pyta dzieci, dlaczego trzeba jeść dużo warzyw i owoców (są zdrowe, mają wiele witamin, są potrzebne, żeby zdrowo rosnąć etc.). • Nauczyciel(ka) informuje dzieci, że dzisiaj wspólnie przygotują sok owocowo-warzywny. Przypomina, że przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie umyć ręce. Dzieci kolejno myją dłonie i zakładają fartuszki. Wszyscy wspólnie przystępują do pracy – kroją owoce i warzywa, wrzucają je do sokowirówki. Następnie wszyscy sprzątają miejsce swojej pracy. • Wszyscy ponownie słuchają piosenki, chętne dzieci próbują zaśpiewać. Groß für Klein – Duzi dla małych strona/Seite 33 7 Autorka: Agata Depciuch 4. Słownictwo: • Nazwy warzyw i owoców w liczbie mnogiej: die Bananen (banany), die Tomaten (pomidory), die Äpfel (jabłka), die Karotten (marchewki). • Zwroty z piosenki: eine für mich, eine für dich (jedna dla mnie, jedna dla ciebie), einen für mich, einen für dich (jedno dla mnie, jedno dla ciebie), eine zum Teilen (jedna do podzielenia), einen zum Teilen (jeden do podzielenia) eins, zwei, drei (jeden, dwa, trzy). • Przymiotniki oznaczające kolory: grün (zielony), rot (czerwony), orange (pomarańczowy), gelb (żółty). 5. Materiały dydaktyczne: • Obrazki przedstawiające warzywa i owoce występujące w piosence. • Kolorowanki: Warzywa i owoce występujące w piosence, „Lato w ogrodzie” (załącznik). • Komputer, rzutnik. • Świeże owoce i warzywa: banany, pomarańcze, gruszki, jabłka, marchewki. • Sokowirówka, deseczki do krojenia, nożyki, fartuszki.

• Nauczyciel(ka) ponownie pokazuje dzieciom pluszowe owoce i warzywa oraz powtarza z dziećmi ich nazwy. • Wspólny śpiew z inscenizacją ruchową. 7. Tekst piosenki: „Bananen, Bananen, 1, 2, 3” Bananen, Bananen, eins, zwei, drei. Bananen, Bananen, eins, zwei, drei. Eine für dich, eine für mich. Eine zum Teilen, eins, zwei, drei. Tomaten, Tomaten, eins, zwei, drei. Tomaten, Tomaten, eins, zwei, drei. Eine für dich, eine für mich. Eine zum Teilen, eins, zwei, drei. Karotten, Karotten, eins, zwei, drei. Karotten, Karotten, eins, zwei, drei. Eine für dich, eine für mich. Eine zum Teilen, eins, zwei, drei. Äpfel, Äpfel, eins, zwei, drei. Äpfel, Äpfel, eins, zwei, drei. Einen für dich, einen für mich. Einen zum Teilen, eins, zwei, drei. „Banany, banany, 1, 2, 3” Banany, banany, raz, dwa, trzy. Banany, banany, raz, dwa, trzy. Jeden dla ciebie, jeden dla mnie. Jeden na pół, raz, dwa, trzy. Pomidory, pomidory, raz, dwa, trzy. Pomidory, pomidory, raz, dwa, trzy. Jeden dla ciebie, jeden dla mnie. Jeden na pół, raz, dwa, trzy. Marchewki, marchewki, raz, dwa, trzy. Marchewki, marchewki, raz, dwa, trzy. Jedna dla ciebie, jedna dla mnie. Jedna na pół, raz, dwa, trzy. Jabłka, jabłka, raz, dwa, trzy. Jabłka, jabłka, raz, dwa, trzy. Jedno dla ciebie, jedno dla mnie. Jedno na pół, raz, dwa, trzy. • Piosenka dostępna na: https://www.youtube.com/watch?v=vlR02FVnJIE. 8. Wskazówki z własnego doświadczenia (Na to należy zwrócić uwagę) Wykorzystana w czasie zajęć piosenka nadaje się szczególnie dla dzieci, które nie uczą się na co dzień języka niemieckiego. Słówka łatwiej jest zapamiętać, ponieważ nie występują tu rzeczowniki w liczbie pojedynczej z rodzajnikiem. Dzieci uczą się nazw owoców i warzyw w liczbie mnogiej. Naukę piosenki warto wspomóc gestem – wpłynie to na szybsze i trwalsze zapamiętanie tekstu. 9. Załączniki: • Obrazki przedstawiające warzywa i owoce występujące w piosence. Źródła: https://pixabay.com/de/vectors/banane-haufen-obst-lebensmittel-25339/ https://pixabay.com/de/vectors/äpfel-obst-gesunde-lebensmittel-1978166/ https://pixabay.com/pl/vectors/pomidory-czerwony-owoców-jagoda-23478/ https://pixabay.com/de/vectors/karotte-lebensmittel-gemüse-156853/ • Kolorowanka – warzywa i owoce występujące w piosence. Źródła: https://pixabay.com/de/vectors/album-karotte-gemüse-1300570/ https://pixabay.com/de/vectors/tomate-schwarz-weiß-gemüse-frisch-306531/ https://pixabay.com/pl/vectors/banan-owoców-konspektu-297848/ https://pixabay.com/de/vectors/apple-lebensmittel-obst-gliederung-293999/ strona/Seite 34 Cztery pory roku / Vier Jahreszeiten

Jugend / Bildung