Aufrufe
vor 3 Jahren

Broschüre "Vier Jahreszeiten"

  • Text
  • Bildung
  • Landkreis
  • Nachbarsprache
  • Goerlitz
  • Landesstelle
www.nachbarsprachen-sachsen.eu

Bienchen und Blümchen

Bienchen und Blümchen – Bawimy się w pszczółki 6. Przebieg: Dzień 1 • Nauczyciel(ka) wita się z dziećmi i z niemieckim gościem – Myszką Maus. • Nauczyciel(ka) mówi dzieciom, że przygotowała obrazkową zagadkę i dzieci mają odgadnąć, co znajduje się na zasłoniętym obrazku. Nauczyciel(ka) odkrywa kolejne części obrazka – dzieci podają swoje propozycje oraz nazywają odsłonięte elementy w języku polskim. • Nauczyciel(ka) pyta dzieci, jaki odgłos wydają pszczoły (bzzz, bzzz). Myszka Maus przyniosła piosenkę o pszczołach. Jest ciekawa, czy dzieci odgadną słuchając piosenki, jaki odgłos wydaje pszczoła w języku niemieckim. Dzieci słuchają piosenki, a po wysłuchaniu porównują odgłosy pszczoły w obu językach. Nauczyciel(ka) wypowiada słowa summ, summ, summ, dzieci powtarzają. • Nauczyciel(ka) tłumaczy dzieciom treść piosenki. • Zabawa ruchowa do piosenki: Dzieci wykonują następujące ruchy: przy pierwszej i trzeciej zwrotce biegają po sali z rozpostartymi ramionami, w drugiej zwrotce szukają nektaru biegając po sali i rozglądając się dookoła za nektarem. • Praca plastyczna „Pszczółka”: Dzieci dostają rolki po papierze toaletowym i mają za zadanie pomalować je na żółto, a z czarnego papieru powycinać paski, które później naklejają na rolce, i doklejają gotowe elementy: skrzydełka, głowę, oczka oraz czółka i żądło pszczółce. W trakcie pracy dzieci słuchają piosenki. Dzień 2 • Nauczycielka wita się z dziećmi i z niemieckim gościem – Myszką Maus. Myszka jest ciekawa, czy dzieci pamiętają, jak brzęczą pszczoły w języku niemieckim. • Powtórzenie zabawy ruchowej do piosenki z poprzedniego dnia: przy pierwszej i trzeciej zwrotce biegają po sali z rozpostartymi ramionami, w drugiej zwrotce szukają nektaru biegając po sali i rozglądając się dookoła za nektarem. Groß für Klein – Duzi dla małych strona/Seite 27 5 Autorka: Elżbieta Wódkiewicz 1. Cele: • Dzieci słuchają i rozumieją treść piosenki „Summ, summ, summ“. • Dzieci uczą się jednego wersu z piosenki. • Dzieci poznają znaczenie kilku słów związanych z piosenką. • Dzieci dowiadują się, że odgłosy zwierząt w języku polskim i niemieckim są różne. 2. Grupa docelowa: Dzieci w wieku 3 – 4 lat. 3. Czas trwania: 2 x 60 minut. 4. Słownictwo: • Wers: „Summ, summ, summ, Bienchen, summ herum“. • Rzeczowniki: die Biene (pszczoła), das Bienchen (pszczółka), die Blume (kwiatek), das Blümchen (kwiatuszek). 5. Materiały dydaktyczne: • Piosenka „Summ, summ, summ”. • Sylweta Myszki Maus. • Obrazki – kolorowanki przedstawiające: pszczołę, pszczółkę, kwiatka, kwiatuszka (załącznik). • Pocięte na 4 części obrazki przedstawiające dane elementy (dla 4 grup). • Materiały plastyczne: rolka po papierze toaletowym, farby, gotowe elementy do pszczółki: oczka, czółka, skrzydełka itp. • Karta pracy: Znajdź 8 różnic (załącznik).

• Dzieci uczą się wersu „Summ, summ, summ, Bienchen, summ herum” – Nauczyciel(ka) wypowiada wers, dzieci powtarzają. Następnie ponownie słuchają piosenki, śpiewając ten wers. • Myszka Maus chciałaby nauczyć dzięki kliku słów: pokazuje obrazki przedstawiające kwiaty i pszczoły i nazywa je w języku niemieckim: die Biene, das Bienchen, die Blume, das Blümchen. Tłumaczy, że słowa Bienchen i Blümchen to zdrobnienia. Nauczyciel(ka) ustala z dziećmi, w jaki sposób można pokazać te wyrazy za pomocą pantomimy: jako pszczoły dzieci udają latania, jako pszczółki kucają i udają latanie. Jako kwiaty kołyszą się na wietrze, jako małe kwiatki kucają i kołyszą się na wietrze. Nauczycie(ka) wypowiada kilkakrotnie słowa, dzieci pokazują ich znaczenie za pomocą pantomimy. • Dzieci w czterech grupach otrzymują pocięte na cztery części obrazki przedstawiające: die Biene, das Bienchen, die Blume, das Blümchen, i mają za zadanie ułożyć je, w różnych częściach sali. Po ułożeniu obrazków dzieci z pomocą nauczyciela(ki) naklejają je na kartki. Nauczyciel(ka) przymocowuje kartki na tablicy, tworząc małą wystawę, i komentuje obrazki w języku niemieckim: Das ist eine Blume. Das ist ein Blümchen. Das ist eine Biene. Das ist ein Bienchen. • Pożegnanie z dziećmi: Maus żegna się z dziecmi mówiąc: „Auf Wiedersehen, Kinder!”, a dzieci odpowiadają „Auf Wiedersehen, Maus!”. 7. Tekst piosenki: „Summ, summ, summ“ Summ, summ, summ, Bienchen, summ herum. Ei, wir tun dir nichts zu Leide, flieg‘ nun aus in Wald und Heide. Summ, summ, summ, Bienchen, summ herum. Summ, summ, summ, Bienchen, summ herum. such‘ in Blumen, such‘ in Blümchen dir ein Tröpfchen, dir ein Krümchen! Summ, summ, summ, Bienchen, summ herum. Summ, summ, summ, Bienchen, summ herum. Kehre heim mit reicher Habe, bau’ uns manche volle Wabe. Summ, summ, summ, Bienchen, summ herum. „Bzzz, bzzz, bzzz” Bzzz, bzzz, bzzz! Brzęcz, pszczółko! Hej, nie skrzywdzimy cię, leć teraz do lasu i na wrzosowisko! Bzzz, bzzz, bzzz! Brzęcz, pszczółko! Bzzz, bzzz, bzzz! Brzęcz, pszczółko! Szukaj w kwiatach, szukaj w kwiatuszkach kropelki nektaru i okruszka! Bzzz, bzzz, bzzz! Brzęcz, pszczółko! Bzzz, bzzz, bzzz! Brzęcz, pszczółko! Wróć do domu z bogatymi darami, zrób nam okazałe plastry miodu! Bzzz, bzzz, bzzz! Brzęcz, pszczółko! • Autor: August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Piosenka powstała w 1835 roku i jest jedną z najbardziej popularnych piosenek dla dzieci w Niemczech. • Piosenka dostępna online na: https://www.youtube.com/watch?v=KeRM98Bp8Io. 8. Załączniki: • Obrazki – kolorowanki: pszczoła, pszczółka, kwiatek i kwiatuszki (rys. Elżbieta Wódkiewicz). strona/Seite 28 Cztery pory roku / Vier Jahreszeiten

Jugend / Bildung