Aufrufe
vor 3 Jahren

Broschüre "Vier Jahreszeiten"

  • Text
  • Bildung
  • Landkreis
  • Nachbarsprache
  • Goerlitz
  • Landesstelle
www.nachbarsprachen-sachsen.eu

Der Kuckuck – Piosenka

Der Kuckuck – Piosenka o kukułce 3 Autorka: Julita Dygnas 1. Cele: • Dzieci rozumieją ogólnie treść piosenki „Kuckuck, Kuckuck, ruft’s aus dem Wald”. • Dzieci rozumieją wybrane słowa z piosenki. • Dzieci poznają ciekawostki o życiu kukułek. 2. Grupa docelowa: Dzieci w wieku 6 lat. 3. Czas trwania: 60 minut. 4. Słownictwo: • Rzeczowniki: der Kuckuck (kukułka), kuckuck! (kuku!), der Frühling (wiosna), der Winter (zima). • Czasowniki: singen (śpiewać), tanzen (tańczyć), springen (skakać, podskakiwać). 5. Materiały dydaktyczne: • Piosenka „Kuckuck, Kuckuck, ruft‘s aus dem Wald”. • Obrazki ilustrujące treść piosenki (załącznik). • Film „Karmienie młodej kukułki”: https://www.youtube.com/watch?v=D_hMazOtwRw. • Pudełka akustyczne. • Kolorowanka – kukułka (załącznik). • Puzzle: Kukułka podrzuca jajko (załącznik). 6. Przebieg: • Na tablicy multimedialnej wyświetlone jest zdjęcie przedstawiające kukułkę. Dzieci próbują odgadnąć jej nazwę i opowiadają, co o niej wiedzą. • Nauczyciel(ka) opowiada dzieciom o środowisku życia i zwyczajach kukułek. • Dzieci oglądają film „Karmienie młodej kukułki”. • Nauczycielka prosi dzieci o bardzo uważne wysłuchanie piosenki o kukułce. Ich zadaniem jest usłyszenie, jak się nazywa kukułka w języku niemieckim (Kuckuck). Dzieci dowiadują się także, że Kuckuck oznacza zarówno kukułkę, jak i odgłos wydawany przez nią (kuku!). • Dzieci słuchają piosenki i oglądają do niej animację (https://www.youtube.com/watch?v=LhY- 8fkLGGIg&t=8s). Ich zadaniem jest zapamiętanie, jakie postaci występują w animacji i co robią (W pierwszej scenie widoczny jest zimowy krajobraz, Pani Zima oraz zwierzęta: zające, borsuk, lis i kukułka. Pani Zima tańczy i bawi się ze zwierzętami – zgodnie z treścią pierwszej zwrotki. W kolejnej scenie pojawia się Pani Wiosna, nieśmiało wyglądając zza drzewa. Następnie Pani Wiosna i Pani Zima spotykają się i bawią się przez chwilę razem. W kolejnych sekwencjach widać coraz więcej oznak wiosny, Pani Zima żegnana jest przez zwierzęta i Panią Wiosnę i odchodzi.) Po obejrzeniu animacji nauczyciel(ka) rozmawia z dziećmi o tym, co zobaczyły. • Nauczyciel(ka) pokazuje obrazki przedstawiające kukułkę, zimę, wiosnę oraz tańczące, śpiewające i skaczące dzieci i wypowiada odpowiednie słowa / zdania w języku niemieckim: Kuckuck, Winter, Frühling, Wir tanzen, Wir singen, Wir springen. Nauczyciel(ka) ustala z dziećmi, w jaki sposób pokażą za pomocą pantomimy wiosnę, zimę i kukułkę. Następnie wypowiada ponownie kolejno słowa i zdania j.w., dzieci odpowiednio reagują. • Nauczyciel(ka) ponownie odtwarza piosenkę i zaprasza dzieci do wspólnego tworzenia akompaniamentu do piosenki. Dzieci wykorzystując pudełka akustyczne naśladują dźwięk wydawany przez kukułkę. • „Przedstawienie” – Dzieciom przydzielane są role: kukułki, Pani Zimy, Pani Wiosny, zwierząt. Dzieci otrzymują po jednym małym obrazku przedstawiającym poszczególne postaci. Kolorują obrazki i przyklejają je do paska z papieru, tworząc opaski na głowę. Piosenka odtwarzana jest ponownie, a dzieci odgrywają role jak w animacji. Groß für Klein – Duzi dla małych strona/Seite 17

• Praca plastyczna „Kukułka” – kolorowanie według wzoru. Podczas pracy dzieci słuchają ponownie piosenki. 7. Tekst piosenki: „Kuckuck, Kuckuck ruft’s aus dem Wald” Kuckuck, Kuckuck ruft’s aus dem Wald. Lasset uns singen, tanzen und springen. Frühling, Frühling wird es nun bald. Kuckuck, Kuckuck lässt nicht sein Schrei’n. Komm in die Felder, Wiesen und Wälder. Frühling, Frühling, stelle dich ein. Kuckuck, Kuckuck, trefflicher Held. Was du gesungen, ist dir gelungen. Winter, Winter räumet das Feld. „Kuku, kuku, słychać z lasu” Kuku, kuku, słychać z lasu. Zaśpiewajmy, zatańczmy i poskaczmy! Wiosna, wiosna, wkrótce będzie wiosna! Kukułka, kukułka nie przestaje wołać. Chodź na pola, łąki i lasy! Wiosno, wiosno, przybądź! Kukułko, kukułko wspaniały bohaterze! To co (za)śpiewałaś, udało Ci się! Zimo, zimo odejdź (ustąp pola)! • Piosenka dostępna online na: https://www.youtube.com/watch?v=LhY8fkLGGIg&t=8s. • Nuty dostępne na: http://www.franzdorfer.com/kuckuck-rufts-aus-dem-wald. 8. Podstawowe informacje realioznawcze: Piosenka pt.: „Kuckuck, Kuckuck, ruft’s aus dem Wald” jest jedną z najbardziej znanych i lubianych niemieckich piosenek wiosennych dla dzieci. Tekst został napisany przez Augusta Heinricha Hoffmanna von Fallerslebena (1798-1874) w 1835 roku. Od tego czasu piosenka zyskała dużą popularność, która trwa do dnia dzisiejszego. Melodia: pieśń ludowa z Austrii. Źródło: http://www.liederlexikon.de/lieder/kuckuck_kuckuck_ruft_aus_dem_wald. 9. Informacje o kukułce: Kukułka to ptak wielkości gołębia z szarym grzbietem i ciemno prążkowanym białym brzuszkiem. Jest bardzo płochliwa i trudno ją zaobserwować. Najłatwiej jest ją rozpoznać po charakterystycznym kukaniu, którym samiec nawołuje samiczkę. Kukułki to ptaki owadożerne. Główny element ich diety stanowią gąsienice motyli i chrząszcze. Kukułki nie budują własnych gniazd. Jajka podrzucają do gniazd innych ptaków. Kukułcze pisklę z reguły wykluwa się wcześniej niż jego przybrane rodzeństwo i wypycha resztę jajek z gniazda, eliminując tym samym ewentualną konkurencję. Kukułki są gośćmi z Afryki, którzy przylatują do nas na lato. Przybywają do Polski między połową kwietnia a początkiem maja; wtedy to można usłyszeć charakterystyczne kukanie w większości miejsc w kraju. Więcej informacji można znaleźć na: http://www.springalive.net/pl-pl/springalive/cuckoo. Ciekawe zdjęcia, autorstwa Grzegorza Ryńskiego, przedstawiające kukułkę dostępne są na stronie: http://www.birdwatching.pl/galerie-autorskie/1156-rynski/zdjecie/6500. 10. Załączniki: • Kolorowanka: „Kukułka”, Lena London, http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kukulka-1, licencja: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). strona/Seite 18 Cztery pory roku / Vier Jahreszeiten

Jugend / Bildung