Aufrufe
vor 3 Jahren

Broschüre "Vier Jahreszeiten"

  • Text
  • Bildung
  • Landkreis
  • Nachbarsprache
  • Goerlitz
  • Landesstelle
www.nachbarsprachen-sachsen.eu

8. Załączniki: •

8. Załączniki: • Obrazki przedstawiające części ciała i atrybuty bałwanka (rys. Joanna Majchrowska). Groß für Klein – Duzi dla małych strona/Seite 113

strona/Seite 114 Cztery pory roku / Vier Jahreszeiten

Jugend / Bildung