Aufrufe
vor 3 Jahren

Broschüre "Vier Jahreszeiten"

  • Text
  • Bildung
  • Landkreis
  • Nachbarsprache
  • Goerlitz
  • Landesstelle
www.nachbarsprachen-sachsen.eu

Das Vogelhäuschen –

Das Vogelhäuschen – Karmnik dla ptaków 19 Autorka: Barbara Krajewska 1. Cele: • Dzieci rozumieją ogólnie treść piosenki „Das Vogelhäuschen”. • Dzieci rozumieją słowa i wyrażenia związane z ptakami w języku sąsiada. • Dzieci rozumieją słowa i wyrażenia związane z pogodą w zimie w języku sąsiada. • Dzieci powtarzają liczebniki w zakresie 10 w języku sąsiada. 2. Grupa docelowa: Dzieci w wieku 5 – 6 lat. 3. Czas trwania: 2 x 1 godzina (przez 2 kolejne dni). 4. Słownictwo: • Opis pogody zimą: Draußen wird es kalt. (Na dworze robi się zimno.). Bald fällt weißer Schnee. (Wkrótce spadnie biały śnieg.) • Słownictwo związane z ptakami: die Vögel (ptaki), die Vogelschar (stado ptaków), fliegen (latać), Die Vögel fliegen hin und her. (Ptaki latają tam i z powrotem). • Liczebniki od 1 do 10. 5. Materiały dydaktyczne: • Obrazki: ptaków, które pozostają u nas na zimę (np. sroka, bażant, dzięcioł, sójka, wróbel, sikora, kowalik, sowa); ptaków, które odlatują do ciepłych krajów (np. jaskółka, skowronek, bocian, dudek, wilga, słowik, kukułka, żuraw, gęś), śnieżynki, obrazek symbolizujący ciepłe kraje. • Emblematy ptaków pozostających u nas na zimę (po jednym dla każdego dziecka) – opaski na głowę lub obrazki do przyczepienia na ubraniu. • Obrazki ptaków pozostających na zimę w naszym kraju do kolorowania (załącznik). • Obrazki ilustrujące treść piosenki (załącznik). • Piosenka „Das Vogelhäuschen“. • Trzy duże obrazki karmników. • Obrazki przedstawiające pokarm dla ptaków (słonina, zboża, kasze, płatki owsiane, ziarna słonecznika, suszone owoce, kule z ziaren). • Obrazki ptaków, które przyleciały do karmnika (10 ptaków). • Materiały do prac plastycznych: papier kolorowy, patyczki drewniane, obrazki ptaków do karmnika, ziarna zbóż, wata itp. 6. Przebieg: Dzień 1 • Nauczyciel(ka) pyta dzieci, jak ludzie przygotowują się do zimy. A jak robią to zwierzęta? Czy zimą łatwo zwierzętom zdobyć pożywienie? W jaki sposób możemy pomóc zwierzętom przetrwać zimę? Jakim pożywieniem możemy dokarmiać ptaki? Nauczyciel(ka) pyta dzieci, czy wszystkie ptaki spędzają zimę w naszym kraju. • Nauczyciel(ka) wita się z myszką Maus, która przygotowała zadanie dla dzieci. Maus mówi, że przyniosła dla dzieci obrazki przedstawiające Vögel. Pyta dzieci, co to może być. Następnie podaje znaczenie słowa. Dzieci powtarzają za Maus słowo Vögel. Maus prosi dzieci, aby posegregowały obrazki ptaków na te, które pozostają u nas na zimę oraz na te, które odlatują do ciepłych krajów. Dzieci przyczepiają obrazki ptaków odpowiednio pod obrazkiem śnieżynki i obrazkiem przedstawiającym ciepłe kraje. Groß für Klein – Duzi dla małych strona/Seite 99

• Nauczyciel(ka) mówi dzieciom, że Maus przyniosła dla dzieci piosenkę. Nauczyciel(ka) pokazuje obrazki przedstawiające: śniegową chmurkę, ptaki w locie, karmnik, ziarna zbóż, stado ptaków i pyta, o czym może być ta piosenka (chodzi o ogólne zrozumienie treści). • Nauczyciel(ka) odtwarza piosenkę i wskazuje obrazki. Rozmowa o treści piosenki: Czy dzieci odgadły jej treść? • Nauczyciel(ka) ponownie odtwarza piosenkę i pokazuje ruchami jej treść. Zadaniem dzieci jest opowiedzenie po wysłuchaniu, o czym dokładnie jest piosenka. o Jetzt wird es draußen kalt Nauczyciel(ka) kuli się z zimna, pociera dłońmi ramiona. o und weißer Schnee fällt bald Nauczyciel(ka) wykonuje dłońmi i palcami ruch oznaczający padający śnieg. o Die Vögel fliegen hin und her Nauczyciel(ka) naśladuje latanie ptaków. o und finden oft kein Futter mehr Nauczyciel(ka) rozkłada ręce, co oznacza brak jedzenia dla ptaków. o Kommt, wir bauen ein Haus Nauczyciel(ka) rysuje w powietrzu kształt karmnika. o und streuen darin Futter aus für unsere liebe Vogelschar, so wie jedes Jahr Nauczyciel(ka) wykonuje dłonią gest wysypywania okruszków. • Nauczyciel(ka) dokładnie tłumaczy treść piosenki. • Następnie wypowiada następujące zdania i słowa, obrazując ich znaczenie ruchem, i nakłaniając dzieci, aby wykonywały te same gesty: o Die Vögel fliegen hin und her. (Ptaki latają tam i z powrotem). – Nauczyciel(ka) naśladuje latanie ptaków. o Jetzt wird es draußen kalt. (Teraz robi się zimno na dworze). – Nauczyciel(ka) kuli się z zimna, pociera dłońmi ramiona. o Vogelhäuschen (karmnik). – Nauczyciel(ka) rysuje w powietrzu kształt karmnika. o Vogelschar (stado ptaków). – Nauczyciel(ka) chwyta za ręce dwójkę dzieci. o Futter (karma).– Nauczyciel(ka) wykonuje dłonią gest wysypywania okruszków. Nauczyciel(ka) wypowiada kolejno powyższe słowa i zdania. Dzieci naśladują jej ruchy. • Nauczyciel(ka) rozdaje dzieciom emblematy ptaków pozostających u nas na zimę (po jednym dla każdego dziecka). Dzieci na hasło „Die Vögel fliegen hin und her.” biegają po sali naśladując lot ptaków, na hasło „Jetzt wird es draußen kalt.” wchodzą do szarf (gniazd) rozłożonych na dywanie, na hasło „Vogelschar” ustawiają się w kole, na hasło „Vogelhäuschen” robią z rąk „daszek” nad głową, natomiast na hasło „Futter” stukają palcami o podłogę. Zabawę powtarzamy kilkukrotnie. • Dzieci wykonują pracę plastyczną (karmnik) z wykorzystaniem obrazków ptaków, ziaren zbóż itp. materiałów. W czasie wykonywania pracy słuchają piosenki „Das Vogelhäuschen”. Dzień 2 • Nauczyciel(ka) pokazuje trzy obrazki karmników, pytając dzieci, czy pamiętają nazwę w języku niemieckim. Na obrazkach chętne dzieci przyczepiają obrazki pokarmów dla ptaków. Następnie nauczyciel(ka) prosi dzieci, aby wybrały spośród obrazków ptaki, które zostają w Polsce na zimę, i przyczepiły je do karmników. • Kiedy już wszystkie obrazki przedstawiające pozostające u nas na zimę ptaki są przyczepione do karmników, nauczyciel(ka) prosi dzieci, aby przeliczyły ptaki w każdym karmniku w języku niemieckim. Nauczyciel(ka) odpina pojedyncze ptaki z karmników (umieszczając je w widocznym miejscu), prosząc dzieci za każdym razem o przeliczanie ptaków pozostających w karmniku w języku niemieckim. Jeśli umiejętności dzieci na to pozwalają, można je poprosić, aby wykonały działanie dodawania w języku niemieckim, np.: Zwei plus zwei plus drei macht sieben. Można przewieszać obrazki ptaków, tak aby możliwe były inne działania, np.: Eins plus drei plus drei macht sieben. • Nauczyciel(ka) pyta dzieci, czy pamiętają piosenkę z poprzedniego dnia. Na dywanie rozkłada obrazki, ilustrujące treść piosenki. Dzieci słuchają jej, a następnie wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności. • Nauczyciel(ka) odtwarza ponownie piosenkę. Wspólnie z dziećmi pokazuje gestami jej treść. • Dzieci kolorują obrazek wybranego ptaka. strona/Seite 100 Cztery pory roku / Vier Jahreszeiten

Jugend / Bildung